Vandret forbindelse

Attika beklædning: HV-A
Holdeanker til særlige fastgørelsesbetingelser: HV-T
Trådanker til senere befæstelser: HV-D
Luftlagøskenanker til senere fastgørelse: HV-L
Specialversioner: HV-S